Głównymi projektami w których uczestniczyliśmy jako podwykonawcy to budowa fabryki FORTE w Suwałkach. Nasi pracownicy wykonywali tam prace monterskie przy trasach kablowych oraz prace elektryczne związane z umiejscowieniem kabli oraz podłączeniem ich do całej instalacji.