Projekt w Rafinerii Gdańskiej

Projektem, w którym uczestniczyliśmy jako podwykonawcy były prace w Rafinerii w Gdańsku. Nasi pracownicy tworzyli sieć rurociągową oraz montowali trasy kablowe.